رنگ استخری با قیمت مناسب
25
ژوئن

رنگ استخری با قیمت مناسب

رنگ استخری با قیمت مناسب

رنگ استخری با قیمت مناسب برای استخرهای شما در گیلاوند ، دماوند ، رودهن جابان ، برای رنگ

آمیزی استخر خود با ما با شماره های ۰۹۱۲۹۳۵۱۸۶۴ و ۰۹۱۲۵۰۷۱۷۲۳ در تماس باشید ما برای

شما استخر شما را حتی در یک روز رنگ آمیزی می کنیم تا در وقت وهزینه شما صرفه جویی شود

برای نقاشی ویلا خانه شما در تهران و مناطق ییلاقی دماوند در کنار شما هستیم کافی است کار

خود را به ما بسپارید ..

رنگ استخری با قیمت مناسب
رنگ استخری با قیمت مناسب

نقاشی رنگ روغنی ، نقاشی رنگ اکرولیک ، نقاشی رنگ برای نقاشی خانه خود با ما در تماس

باشید بای شما بهترین ها را می خواهیمبرای رنگ آمیزی استخر خود کافی است حدود ۶ تا ۱۲

عدد رنگ استخری هادی یا مارک های دیگر بخرید و برای هر عدد گالن ۵ کیلویی رنگ استخری یک

عدد تینر ۲۰ هزار ۴ لیتری بخرید برای غلظت دادن به آن گالن یک عدد سینی و یک عدد غلطک و

دسته مخصوص نیاز دارید تا با آن رنگ را بزنید بتونه کناف یا بتونه مخصوص استخر در صورت وجود

نیاز داراید ۰۹۱۲۵۰۷۱۷۲۳